Tuesday, June 13, 2006

"Coolest cover, ever!"

1 comment:

basarugur said...

bir günlük açtınız
sonra hemen uçtunuz
darılmadım cicim ammâ
belli ki yoğunsunuz